Phân phối máy bán bao cao su tự động

Sản phẩm : Máy bán bao cao su tự động ( Sản phẩm được Sinh viên DHSPKT TP.HCM chế tạo) Theo nhóm Sinh Viên PES ( Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM ), dựa trên các mô hình tự động như máy tự động bán Car điện thoại, máy tự động bán nước, vv.vv… Nhóm Sinh viên gồm 3 nhân tài, Nguyễn Đắc Kha, Huỳnh Quốc Tấn và Trần Quang Tuyên, đã nghiên...

Read More